Viber : +33 766 628 476 / +46 728 669 295

Radio Mergimi

Për tu inkuadruar në emisione të  ndryshme përmes internetit ju lutemi na kontaktoni.

Me ne Gjithmonë Afër Vendlindjes suaj !

Ne jemi ata që kujdesemi për disponimin tuaj

programet tona

Skema Programore Gjat Gjith Javes mund ta Shfletoni me Posht

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

09:00  11:00 Programi i Mëngjesit

11:00  12:00 Muzikë të Përzgjedhura

12:00  14:00 Reprizë Urimet dhe Përshëndetje

14:00  18:00 Muzikë të Përzgjedhura

18:00  20:00 Programi për Fëmijë

20:00  22:00 Programi Urime dhe Përshëndetje (LIVE)

22:00  00:00 Programi i Natës me tema të ndryshme

00:00  02:00 Kërkesa Muzikore (përmes shkrimit)

02:00  04:00 Programi Argëtues nga Amerika

04:00  09:00 Muzikë të Përzgjedhura

Forma Kontaktuese

Tel. Fix :

+33 970 445 400

Skype

Formulari Kontaktues

6 + 11 =

Share This